تله آب‌گیر

تله های آبگیر قطرات آب را از هوای فشرده جدا میکند

این دستگاه برای فرآوری در جداسازی هوای فشرده برای کاربردهای صنعتی طراحی گردیده است.

طراحی بهینه این دستگاه باعث گردیده که محفظه سه لایه آن با ورودی دورانی هوا اختلاف فشار مختصری در جریان های قسمت بالا داشته باشد.

قسمت بدون تلاطم در پایین محفظه مانع از چگالش در ناحیه مرطوب می شود.

این نوع تله آبگیرها مجهز به تخلیه اتوماتیک الکترونیکی می باشد.

Technical Data
WEIGHT (kg)PORT SIZEDIMENSIONSFLOW RATES (m3/min)MODEL
WH
10"11507002KWS 70
141-1/2"1508003KWS 100
251-1/2"20010006KWS 200
32"220012508KWS 300
452- 1/2"250125014KWS 500
552- 1/2"250140020KWS 700
60"3300140025KWS 900
65"3300150030KWS 1000
72"3420170042KWS 1500
120"3600200060KWS 2000