کمپرسور و مخزن ذخیره هوای فشرده

کمپرسور و مخزن ذخیره هوای فشرده در آن بدلیل کاهش نوسانات فشار در سیستم هوای فشرده و ذخیره ی هوای فشرده استفاده می شود و فشار آن از ۸ تا ۱۳ بار متغیر است. در واقع هوای موردنیاز سیستم برای زمان های اوج مصرف ذخیره می شود. می توان گفت: مخازن ذخیره ی هوا برای هر سیستم هوای فشرده کاملا ضروری می باشند.
کمپرسور و مخزن ذخیره هوای فشرده در آن به دلایل زیر نیز استفاده می شود:
در زمانهای اوج مصرف هوای فشرده را بدون نیاز به کمپرسور بزرگتر تامین می کند. مستهلک کردن نوسانات بار، وجلوگیری از روشن و خاموش کردن بیش از حد کمپرسور کاهش هزینه های مصرفی بدلیل اینکه با جریان کمتری هوای فشرده تولید می شود. برای جلوگیری از ورود آب کندانس شده به لوله های انتقال هوا استفاده می شود.
خنک سازی هوای فشرده و جداسازی مقداری از رطوبت وروغن موجود در هوای تولیدشده و….
اندازه مخزن برای کمپرسورها بسیار با اهمیت است در صورت بزرگ بودن مخزن کمپرسور درحالت unload قرارگرفته که باعث خاموش شدن آن میشود و کوچک بودن آن هم باعث صدمه دیدن در اثر افت فشار می شود. و براساس یک قانون کلی ظرفیت مخزن حداقل برابر با یک گالن به ازای هر CFMخروجی کمپرسور می باشد.

طرز کار کمپرسور هوا


همانطور که می دانید وظیفه کمپرسور، متراکم کردن هوای محیط و رساندن به فشار مورد نظر می باشد که اصطلاحا به آن Compress کردن می گویند. هوای محیط بعد از عبور از فیلتر هوا بدلیل پاک شدن هوا از هرگونه ذرات معلق و حساسیت کاری آن به بلوک هوا یا Air End که وظیفه اصلی فشرده سازی را دارد، وارد می شود. بلوک هوا متشکل از دو پیچ دوار می باشد که این پیچ ها فاصله بسیار کمی نسبت به یکدیگر دارند، هوا در اثر عبور از پیچ های دوار که به مرور فاصله آنها به صفر نزدیک می شود و در اثر پیوستگی فشرده شده و دمای هوا بدلیل فشرده شدن بالا می رود. به دلیل جلوگیری از خوردگی، روانکاری و خنک سازی هوا در لحظه ورود هوا به بلوک هوا مقداری روغن مخصوص کمپرسور اسکرو نیز به هوا آمیخته می شود و این مسیر را با هوا طی می کند.
هوا بعد از فشرده سازی و در خروج از بلوک هوا وارد مخزنی به نام جداکننده یا مخزن روغن می شود. روغن آمیخته شده با هوا با عبور هوای فشرده از فیلتر مخصوص جداکننده هوا که فیلتر سپراتور (Separator Filter) نامیده می شود، از هوای فشرده جدا می شود. روغن داغ مخصوص کمپرسور در یک چرخه جداگانه به کار خود ادامه می دهد.
هوای فشرده که حال عاری از روغن می باشد و دارای فشار مورد نظر می باشد باید قبل از خروج از کمپرسور خنک شود. هوا فشرده داغ بعد از خروج از مخزن روغن وارد رادیاتور خنک کننده انتهایی شده که طی این عملیات دمای خروجی آن با توجه به راندمان رادیاتور کاهش می یابد. در بیشتر کمپرسورها فن رادیاتور در زمان رسیدن به دمای 70 درجه روشن می شود و دما را به میزان 20 الی 30 درجه کاهش می دهد. هوای فشرده بعد از خروج از کمپرسور وارد مخزن ذخیره می شود.
حال هوای فشرده مورد نظر شما آماده استفاده در خط تولید می باشد.