نام شرکت :شرکت ملی نفت ایران
نام پروژه :شرکت نفت و گاز پارس
نام خریدار :شرکت ملی نفت ایران
نوع محصولات :کمپرسور و تجهیزات
محل نصب :عسلویه
نام شرکت :شرکت ملی نفت ایران
نام پروژه :پالایشگاه بندر عباس
نام خریدار :
نوع محصولات :پکیج کامل کمپرسورهای ضد انفجار
محل نصب :بندرعباس
نام شرکت :توربو کمپرسور
نام پروژه :توربو کمپرسور
نام خریدار :
نوع محصولات :کمپرسور و تجهیزات
محل نصب :تهران
نام شرکت :زاگرس جنوبی
نام پروژه :زاگرس جنوبی
نام خریدار :
نوع محصولات :کمپرسور و تجهیزات
محل نصب :فارس
نام شرکت :پترو پارس
نام پروژه :فاز 17 و 18 پارس جنوبی
نام خریدار :IPMI
نوع محصولات :پکیج ایر درایر
محل نصب :عسلویه