اقداماتی برای راه اندازی کمپرسور 1000 لیتری با مخزن ایستاده (عمودی) (بخش اول)

برای راه اندازی کمپرسور 1000 لیتری با مخزن ایستاده ابتدا باید شاسی کمپرسور 1000 لیتری و مخزن را در یک سطح کاملا تراز قرار دهید. همچنین سطح روغن در هواساز کمپرسور 1000 لیتری ایستاده هم باید چک شود. این مرحله مهم ترین مرحله است و هرگز نباید فراموش شود. زیرا که سطح روغن می بایست تا نصف روغن نما باشد. کمبود روغن باعث می شود که روانکاری سطح داخلی سیلندر به خوبی انجام نشود. در نتیجه پیستونها درون سیلندر قفل می شوند و سبب شکسته شدن شاتون ها و آسیب دیدن سطح داخل سیلندر و همچنین میل لنگ کمپرسور می شود. باید دقت داشته باشید که روغن را بیشتر از حد معین شده نریزید زیرا در این حالت روغن از کمپرسور سرریز می شود و گاهی نیز باعث فشار آمدن به موتور می شود. در این مرحله باید هواساز کمپرسور به مخزن 1000 لیتری متصل شود. برای انتقال هوای تولید شده توسط سیلندر کمپرسور به داخل مخزن، شیلنگ انتقال هوا را از یک طرف به خروجی هوای کمپرسور وصل می کنیم و از سمت دیگر به شیر یک طرفه نصب شده روی مخزن متصل می کنیم.