درایر جذبی هیتلس

هوای فشرده خروجی از کمپرسورحاوی میزان قابل توجهی از ذرات بخار آب ،روغن و سایر ناخالصی ها می باشد.وجود ذرات آب در هوای خروجی از کمپرسور موجب اکسیداسیون ، خوردگی و بروز خسارت به تجهیزات استفاده کنند از هوای فشرده خواهد شد.درایر جذبی (دیسکانت)جهت جدا کردن این ذرات از هوای فشرده مناسب برای محیط با نقطه شبنم پایین (بین دمای 25- درجه سانتیگراد تا 45- درجه سانتی گراد)و در موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد:پروسه کنترل تجهیزات ابزار دقیق صنایع غذای و داروسازی صنایع رنگ محیط های ضد جرقه درایر های جذبی به علت دارا بودن سیستم کنترل ساده ، نیاز به نگه داری خاصی نداشته و از کارایی بالای برخوردارند.
مراحل خشک کردن هوا

مواد جاذب ، نقطه شبنم هوای فشرده را به -25 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
دو برج با مواد جاذب (Desiccant) پر شده و به صورت متناوب هر برج عمل خشک کردن و احیاء را انجام می دهد.

 
مزایای خشک کن های گروه صنعتی کمسان
    در قسمت ورودی هوا به برجها یک صافی از آلیاژ خاص و ضد زنگ با اثرات فوق العاده ذیل نصب میگردد:

  • مواد جاذب از تماس با آب محفوظ مانده و باعث عمر طولانی مواد جاذب میگردد.
  • توزیع و کاهش سرعت هوای ورودی به برجها در هنگام ورود هوا (با ایجاد اختلاف سطح مقطع زیاد)که تأثیر قابل توجهی در توان جذب رطوبت میگردد.
  • طراحی و ساخت خشک کن های گروه صنعتی کمسان طبق استاندارد های بین المللی (ASME) و دارای استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 :2008 از موسسه بازرسی بین المللی SGS کشور سوییس بوده و همچنین مواد جاذب استفاده شده با کیفیت بسیار بالا;دسترسی به نقطه شبنم 25- درجه سانتی گراد تا 40- درجه سانتی گراد را مهیا می نماید.

Technical Data
WEIGHT (kg)CONNECTION (inch)(DIMERNSION(mmCAPACITY (m3/min)Model
HWL
145" G 3.415005008001.5KDD 50
165" G 3.4160082010002.2KDD 70
225" G 1200055010203.6KDD 100
300" G 1220055010605.2KDD 150
320" G 1200055011006.5KDD 200
360" G 1 1.2235075011007.4KDD 250
420" G 1 1.2250080011009.5KDD 300
430" G 22540800125010.2KDD 350
510" G 22560850132012.6KDD 400
600" G 22570850140014.2KDD 500
720" G 22650850150017.0KDD 600
760DN502680850165020.0KDD 700
900DN652850900180025.4KDD 900
950DN6528301000192028.4KDD 1000
1300DN8029501050192042.4KDD 1500
1500DN8030001050192050.1KDD 1800
1800DN8030001050192056.6KDD 2000
2200DN10031001250220070.2KDD 2500
2500DN10033001050200084.2KDD 3000
2900DN12534002000300091.2KDD 3500