دفتر مرکزی

نشانی:  
کدپستی: 
تلفن:    
پیام رسان:   
ایمیل:  
 
تهران-خیابان آزادی – تقاطع نواب نبش خیابان توحید ساختمان شماره 3 – طبقه 2
1419413118
15- 66564308  و    66921900  (021)
09355555171
 info@komsaniran.com

کارخانه

نشانی: 
کدپستی: 
تلفن: 

استان البرز- شهرک صنعتی خوارزمی (ماهدشت)- انتهای خیابان سرداران -خیابان دهم جنوبی – خیابان احمد آباد – شماره24
3189714848
37852017   و    37852015 (026)