کمپرسور پره ای| شرکت هوا فشرده کمسان ایران

کمپرسور پره ای| شرکت هوا فشرده کمسان ایران
واحد هواساز درکمپرسور پره ای و رانش تشکیل می‌شود. در مرحله مکش، هوا وارد محفظه تراکم می‌شود، که با حرکت روتورها بتدریج کوچک و کوچکتر می‌گردد. خروجی هوا در مرحله تراکم به وسیله یکی از روتورها مسدود می‌باشد، در حالیکه ورودی برای مکش هوای تازه در قسمت دیگر محفظه تراکم باز است. عمل تخلیه هنگامی صورت می‌گیرد که یکی از روتورها کانال را باز کند و بدین ترتیب هوای متراکم شده با نیروی زیادی به بیرون از محفظه تراکم فرستاده شود. مراحل مکش و رانش هوا در محفظه تراکم بصورت شعاعی صورت می‌پذیرند، که این امکان را فراهم می‌آورد از طرح‌های ساده‌تر یاتاقان استفاده شود و همچنین ویژگی‌های پر کردن هوا را بهبود بخشد. هر دو این روتورها از طریق چرخ دنده‌ای هماهنگ شده و بطور همزمان می‌چرخند. حداکثر نسبت فشاری که توسط کمپرسور پره ای روغنکاری نشونده بدست می‌آید، ۵/۴ است.کمپرسور دندانه دار در نتیجه برای فشارهای بالا تر چندین مرحله دیگر مورد نیاز است.

کمپرسور پره ای| شرکت هوا فشرده کمسان ایران