کمپرسوررفت و برگشتی

Technical Data
حداکثر فشار (بار)(litr)مخزن ذخیرهدور در دقیقهولتکیلو واتاسب بخارمرحلهپیستونلیتر در دقیقهمدل
102501250230/1/501.5212250KCR - 250 N
102501260400/3/502.2312250KCR - 250 N
103501100230/1/502.2312360KCR - 350 N
103501100400/3/503412360KCR - 350 N
115001400400/3/5045.512560KCR - 550 N
115001400400/3/505.57.512750KCR - 750 N
1110001100400/3/507.510121060KCR - 1000 N
1110001280400/3/5011.515121500KCR - 1500 N
103501100230/1/502.2312360KCR - 350 V
103501100400/3/502.2312360KCR - 350 V
115001400400/3/5045.522560KCR - 550 V
115001400400/3/505.57.522750KCR - 550 V
125001160400/3/5045.522750KCR - 550 G
1210001100400/3/507.510221060KCR - 1000 G
1210001100400/3/5011.515221060KCR - 1500 G

کمپرسور رفت و برگشتی | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

کمپرسور رفت و برگشتی | شرکت هوا فشرده کمسان ایران کمپرسور حلقه روغنی (Liquid-ring compressor) یکی از انواع کمپرسورهای جابجایی است که دارای نسبت فشار درونی می‌باشد. روتور این کمپرسور دارای پره‌های ثابتی است که به صورت خارج از مرکز در یک محفظه قرار گرفته که بخشی ازآن با مایعی پر می‌شود.کمپرسور رفت و برگشتی چرخ پره، مایع را به اطراف محفظه کمپرسور منتقل نموده و به واسطه نیروی گریز از مرکز حلقه‌ای از مایع در اطراف محفظه کمپرسور تشکیل می‌شود. از آنجائیکه محفظه کمپرسور بیضی شکل است،کمپرسور رفت و برگشتی حلقه مایع به صورت خارج از مرکز در اطراف روتور قرار می‌گیرد. حجم بین چرخ پره بطور متناوب تغییر می‌کند. این کمپرسور معمولاً دارای دو محفظه تراکم متقارن رو به روی هم است تا بدین ترتیب از اعمال نیروهای شعاعی بر روی یاتاقان‌ها ممانعت به عمل آیدفرایند خنک کاری در این کمپرسور بصورت مستقیم است و به تماس بین مایع و هوا بستگی دارد، به این معنی است که افزایش درجه حرارت بر روی هوای تراکم یافته خیلی کم است.کمپرسور رفت و برگشتی با این وجود، اتلاف از طریق اصطکاک گرانروی مایع بین محفظه و تیغه‌ها بالا است. هوا توسط مایع کمپرسور اشباع می‌شود، که بطور معمول آب است.کمپرسور رفت و برگشتی گاهی اوقات به منظور جذب عنصر تشکیل دهنده معینی از گاز و یا حفاظت کردن کمپرسور در مقابل فرسودگی و خوردگی در مواقعی که گازهای تهاجمی تحت فشار قرار می‌گیرند، می‌توان از مایعات دیگری نیز استفاده کرد.

//]]>