نام شرکت :پتروپارس
نام پروژه :فاز 12 پارس جنوبی
نام خریدار :شرکت سازه
نوع محصولات :پکیج ایر درایر
محل نصب :عسلویه
نام شرکت :پتروپارس
نام پروژه :فاز 15 و 16 پارس جنوبی
نام خریدار :Siemens Germany
نوع محصولات :پکیج ایر درایر
محل نصب :عسلویه
نام شرکت :شرکت ملی صنایع مس ایران
نام پروژه :شرکت ملی صنایع مس ایران
نام خریدار :
نوع محصولات :کمپرسور و تجهیزات
محل نصب :کرمان
نام شرکت :سازمان توسعه برق ایران
نام پروژه :سازمان توسعه برق ایران
نام خریدار :
نوع محصولات :کمپرسور و تجهیزات
محل نصب :تهران
نام شرکت :شرکت فولاد مبارکه
نام پروژه :شرکت فولاد مبارکه
نام خریدار :
نوع محصولات :کمپرسور و تجهیزات
محل نصب :مبارکه
نام شرکت :ایران ترانسفو
نام پروژه :ایران ترانسفو
نام خریدار :
نوع محصولات :کمپرسور و تجهیزات
محل نصب :زنجان

صفحه بعد          صفحه قبل