نمایندگی های خارجی

دفتر کشور امارات
تلفن :۴۸۸۴۷۲۵۲ (۰۰۹۷۱)
فاکس:۴۸۸۴۷۲۵۳ (۰۰۹۷۱)
پست الکترونیکی : dubai@komsaniran.com

دفتر کشور ترکیه
تلفن : ۲۱۲۹۴۹۴۴۰۰ (۰۰۹۰)
فاکس :۲۱۲۹۴۹۴۴۹۹ (۰۰۹۰)
پست الکترونیکی : istanbul@komsaniran.com

دفتر کشور عراق
تلفن :۷۵۰۸۳۲۵۳۲۰ (۰۰۹۶۴)
پست الکترونیکی : erbil@komsaniran.com

کارخانه

نمایندگی های خارجی| شرکت هوا فشرده کمسان ایران

نمایندگی های خارجی| شرکت هوا فشرده کمسان ایران
یک دمنده (Blower)، به این علت که بدون تراکم سازی درونی کار می‌کند، دانلود نیست. وقتی که محفظه تراکم در تماس با مجرای خروجی قرار می‌گیرد، هوای فشرده از قسمت تراکم رهائی می‌یابد. وقتی که حجم اتاقک فشار با چرخش‌های پیوسته کاهش می‌یابد، عمل تراکم صورت می‌پذیرد.دمنده بدین ترتیب، تراکم در تقابل با فشار کاملاً مخالف صورت می‌گیرد و به همین دلیل بازدهی کمپرسور کاهش می‌یابد و سر و صدای زیادی تولید می‌شود.کارخانه و دفترمرکزی دور روتر هم شکل، متقارن معمولی، که برخلاف جهت یکدیگر در محفظه دارای انتهای مسطح می‌چرخند، در محفظه استوانه‌ای کار می‌کنند.دمنده ها روتور‌ها توسط چرخ دنده همزمان کننده‌ای به طور هم زمان با یکدیگر می‌چرخند. دمنده معمولاً هوا روغنکاری نشونده می‌باشند.امور مشتریان بازدهی پایین باعث می‌شود که آنها فقط در کاربردهای کم فشار و فشرده سازی تک مرحله‌ای مورد استفاده قرار گیرند، حتی اگر دو یا سه مرحله‌ای آن در دسترس باشد. دمنده‌ها معمولاً به عنوان پمپ‌های خلاء و عوامل نیوماتیکی به کار گرفته می‌شوندامور مشتریان.

//]]>