دمنده

این نوع کمپرسور جهت تولید حجم زیادی از هوا با فشار خروجی پائین (حداکثر اختلاف فشار bar) بکار گرفته می شود.با توجه به تکنولوژی ساخت واحد هواساز دمنده ها ، هوای خروجی عاری از هرگونه روغن می باشد.نیاز به فضای کم جهت نصب ، میزان صدای بسیار پائین ،عدم نیاز به روغن،هزینه سرویس و نگهداری پائین با عمر مفید بالا و دسترسی آسان به قطعات از ویژگی های این دستگاه می باشد.
Technical Data
WEIGHT (kg)(DIMENSION(cmMOTOR POWER (kw)MOTOR POWER (kw)F.A.D. (m3/min)MODEL
HWH
1628156746501.5 - 7.5300 - 9000.55 - 4.12KB-GM3S
20699884012111.5 - 15300 - 10000.77 - 5.7KB-GM4S
227104884012112.2 - 15300 - 7001.22 - 8.21KB-GM7L
258113084012113 - 30300 - 10002.08 - 11.6KB-GM10S
3501193109014394 - 30300 - 7003.17 - 17.3KB-GM15L
4151357110514395.5 - 55300 - 10005.06 - 24.2KB-GM25S
6351459131815647.5 - 75300 - 7007.36 - 34.7KB-GM30L
69014991318156411 - 90300 - 100011.8 - 40.3KB-GM35S
77015291318156415 - 90300 - 70017.9 - 55.1KB-GM50L
111017151463192115 - 132300 - 100016.7 - 59.0KB-GM60S
161018851408228618.5 - 160300 - 70019.1 - 83.9KB-GM80L
175020151417228630 - 200300 - 100029.0 - 90.3KB-GM90S
256723351831323037 - 200300 - 60043.4 - 134KB-GM130L
281225051831323055 - 355300 - 100068.4 - 152KB-GM150S
498131102444381375 - 355300 - 60096.8 - 227KB-GM220L
537133102444381390 - 500300 - 800100 - 246KB-GM240S