دمنده

این نوع کمپرسور جهت تولید حجم زیادی از هوا با فشار خروجی پائین (حداکثر اختلاف فشار bar) بکار گرفته می شود.با توجه به تکنولوژی ساخت واحد هواساز دمنده ها ، هوای خروجی عاری از هرگونه روغن می باشد.نیاز به فضای کم جهت نصب ، میزان صدای بسیار پائین ،عدم نیاز به روغن،هزینه سرویس و نگهداری پائین با عمر مفید بالا و دسترسی آسان به قطعات از ویژگی های این دستگاه می باشد.

 

دمنده | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

دمنده | شرکت هوا فشرده کمسان ایراناین نوع کمپرسور جهت تولید حجم زیادی از هوا با فشار خروجی پائین (حداکثر اختلاف فشار bar) بکار گرفته می شود.یک دمنده (Blower)، به این علت که بدون تراکم سازی درونی کار می‌کند، کمپرسور جابجایی نیست. وقتی که محفظه تراکم در تماس با مجرای خروجی قرار می‌گیرد، هوای فشرده از قسمت تراکم رهائی می‌یابد. وقتی که حجم اتاقک فشار با چرخش‌های پیوسته کاهش می‌یابد، عمل تراکم صورت می‌پذیر د. بدین ترتیب، تراکم در تقابل با فشار کاملاً مخالف صورت می‌گیرد و به همین دلیل بازدهی کمپرسور کاهش می‌یابد و سر و صدای زیادی تولید می‌شود. دور روتر هم شکل، متقارن معمولی، که برخلاف جهت یکدیگر در محفظه دارای انتهای مسطح می‌چرخند، در محفظه استوانه‌ای کار می‌کنند.دمنده روتور‌ها توسط چرخ دنده همزمان کننده‌ای به طور هم زمان با یکدیگر می‌چرخند. دمنده‌های معمولاً هوا روغنکاری نشونده می‌باشند. بازدهی پایین باعث می‌شود که آنها فقط در کاربردهای کم فشار و فشرده سازی تک مرحله‌ای مورد استفاده قرار گیرند، حتی اگر دو یا سه مرحله‌ای آن در دسترس باشد. دمنده‌ها معمولاً به عنوان پمپ‌های خلاء و عوامل نیوماتیکی به کار گرفته می‌شوند.با توجه به تکنولوژی ساخت واحد هواساز دمنده ها ، هوای خروجی عاری از هرگونه روغن می باشد.نیاز به فضای کم جهت نصب ، میزان صدای بسیار پائین ،عدم نیاز به روغن،هزینه سرویس و نگهداری پائین با عمر مفید بالا و دسترسی آسان به قطعات از ویژگی های این دستگاه می باشد.دمنده

//]]>