درایر تبریدی

در مناطق مرطوب ، معتدل و یا گرمسیر با نقطه شنبم بالا ( c 2+ ) جهت جداسازی ذرات آب موجود در هوای فشرده خروجی از کمپرسور ، استفاده از درایرهای تبریدی توصیه می گردد. درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران با تکنولوژی ساخت بالا ، جایگاه خاصی را در صنایع هوای فشرده در رده مرغوب ترین کالاها به خود اختصاص داده اند.
برخی از ویژگی های درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران :
- مجهز به سیستم کنترل PLC با امکان برنامه ریزی و تنظیم دستگاه
- مجهز به نشانگر نقطه شبنم
- مجهز به سیستم کنترل سولونوئید
- مجهز به تخلیه اتوماتیک
Technical Data
WEIGHT
(kg)
DIMERNSIONELECTRICAL SUPPLY
(50Hz)
CONNECTION

(inch)
CAPACITY

(m3/min)
MODEL
HWL
32557363413230/1/50"1/20.88KRD 53
40557363413230/1/50"1/21.16KRD 70
51832453473230/1/50"3/41.67KRD 100
53832453473230/1/50"3/42.58KRD 155
55832453473230/1/50"3/43.17KRD 190
78874503553230/1/50"1/2 13.50KRD 210
83874503553230/1/50"1/2 15.08KRD 305
86874503553230/1/50"1/2 16.25KRD 375
1601157648678230/1/50"28.25KRD 495
1651157648678230/1/50"210.38KRD 623
2201370728948230/1/50"215.50KRD 930
2301370728948230/1/50"220.00KRD 1200
2701460798948400/3/50"323.13KRD 1388
2851460798948400/3/50"330.00KRD 1800
39217257781163400/3/50"341.67KRD 2500
41017257781163400/3/50"346.25KRD 2775
49217708471397400/3/50DN 10055.50KRD 3330
52017708471397400/3/50DN 10062.25KRD 3915
686193010771467400/3/50DN 10084.75KRD 5085
718193010771467400/3/50DN 10097.50KRD 5850
900192510622188400/3/50DN 150116.25KRD 6975
--192510622188400/3/50DN 150131.25KRD 7875
--19758972697400/3/50DN 150150.00KRD 9000
--19758972697400/3/50DN 200175.00KRD 10500
1600210015502550400/3/50DN 200208.33KRD 12500

درایر تبریدی | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

درایر تبریدی | شرکت هوا فشرده کمسان ایران در مناطق مرطوب ، معتدل و یا گرمسیر با نقطه شنبم بالا ( c 2+ ) جهت جداسازی ذرات آب موجود در هوای فشرده خروجی از کمپرسور ، استفاده از درایرهای تبریدی توصیه می گردد. درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران با تکنولوژی ساخت بالا ، جایگاه خاصی را در صنایع هوای فشرده در رده مرغوب ترین کالاها به خود اختصاص داده اند. برخی از ویژگی های درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران : – مجهز به سیستم کنترل PLC با امکان برنامه ریزی و تنظیم دستگاه – مجهز به نشانگر نقطه شبنم – مجهز به سیستم کنترل سولونوئید – مجهز به تخلیه اتوماتیک

 

//]]>