درایر تبریدی

در مناطق مرطوب ، معتدل و یا گرمسیر با نقطه شنبم بالا ( c 2+ ) جهت جداسازی ذرات آب موجود در هوای فشرده خروجی از کمپرسور ، استفاده از درایرهای تبریدی توصیه می گردد. درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران با تکنولوژی ساخت بالا ، جایگاه خاصی را در صنایع هوای فشرده در رده مرغوب ترین کالاها به خود اختصاص داده اند.
برخی از ویژگی های درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران :
- مجهز به سیستم کنترل PLC با امکان برنامه ریزی و تنظیم دستگاه
- مجهز به نشانگر نقطه شبنم
- مجهز به سیستم کنترل سولونوئید
- مجهز به تخلیه اتوماتیک
Technical Data
WEIGHT
(kg)
DIMERNSION ELECTRICAL SUPPLY
(50Hz)
NORMAL POWER
(Kw)
CONNECTION
(inch)
CAPACITY
(m3/min)
MODEL
H W L
25 500 250 500 220.1.50 0.23 "Rc1/2 0.6 KRD 06
25 500 250 500 220.1.50 0.26 "Rc1/2 0.26 KRD 09
30 500 310 600 220.1.50 0.40 "Rc1/2 1.2 KRD 12
30 500 310 600 220.1.50 0.45 "Rc1/2 1.5 KRD 15
30 500 310 600 220.1.50 0.46 "Rc1/2 1.8 KRD 18
50 550 360 750 220.1.50 0.47 "Rc3/4 2.4 KRD 24
50 550 360 750 220.1.50 0.49 "Rc3/4 3 KRD 30
55 550 360 750 220.1.50 0.62 "Rc3/4 3.6 KRD 36
55 550 360 750 220.1.50 0.65 "Rc3/4 4 KRD 40
78 880 550 750 220.1.50 1.40 "Rc1-1/2 6.5 KRD 60
80 880 550 750 220.1.50 1.40 "Rc1-1/2 8.8 KRD 80
85 880 550 750 220.1.50 1.85 "Rc1-1/2 11 KRD 100
130 1030 670 1000 220.1.50 2.30 "Rc2 13 KRD 120
140 1030 670 1000 220.1.50 3.03 "Rc2 17 KRD 150
150 1030 670 1000 380.3.50 3.10 "Rc2 22 KRD 200
250 1600 820 1000 380.3.50 3.63 "Rc2-1/2 27 KRD 250
260 1600 820 1000 380.3.50 4.40 "Rc2-1/2 33 KRD 300
270 1600 820 1000 380.3.50 5.10 "Rc2-1/2 37 KRD 350
500 1750 1120 1150 380.3.50 6.13 DN100 45 KRD 400
510 1750 1120 1150 380.3.50 6.90 DN100 55 KRD 500
550 1750 1120 1150 380.3.50 8.34 DN100 65 KRD 600
580 1750 1120 1150 380.3.50 9.81 DN125 73 KRD 700
800 2350 1200 1850 380.3.50 11.90 DN150 80 KRD 800
810 2350 1200 1850 380.3.50 13.10 DN150 90 KRD 900
850 2350 1200 1850 380.3.50 16.70 DN150 100 KRD1000
870 2350 1200 1850 380.3.50 21.00 DN150 120 KRD1200
1200 2350 1300 2200 380.3.50 33.00 DN200 150 KRD1500
1250 2350 1300 2200 380.3.50 39.10 DN200 180 KRD1800

درایر تبریدی | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

درایر تبریدی | شرکت هوا فشرده کمسان ایران در مناطق مرطوب ، معتدل و یا گرمسیر با نقطه شنبم بالا ( c 2+ ) جهت جداسازی ذرات آب موجود در هوای فشرده خروجی از کمپرسور ، استفاده از درایرهای تبریدی توصیه می گردد. درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران با تکنولوژی ساخت بالا ، جایگاه خاصی را در صنایع هوای فشرده در رده مرغوب ترین کالاها به خود اختصاص داده اند. برخی از ویژگی های درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران : – مجهز به سیستم کنترل PLC با امکان برنامه ریزی و تنظیم دستگاه – مجهز به نشانگر نقطه شبنم – مجهز به سیستم کنترل سولونوئید – مجهز به تخلیه اتوماتیک

 

//]]>