درایر تبریدی

در مناطق مرطوب ، معتدل و یا گرمسیر با نقطه شنبم بالا ( c 2+ ) جهت جداسازی ذرات آب موجود در هوای فشرده خروجی از کمپرسور ، استفاده از درایرهای تبریدی توصیه می گردد. درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران با تکنولوژی ساخت بالا ، جایگاه خاصی را در صنایع هوای فشرده در رده مرغوب ترین کالاها به خود اختصاص داده اند.
برخی از ویژگی های درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران :
- مجهز به سیستم کنترل PLC با امکان برنامه ریزی و تنظیم دستگاه
- مجهز به نشانگر نقطه شبنم
- مجهز به سیستم کنترل سولونوئید
- مجهز به تخلیه اتوماتیک
Technical Data
WEIGHT
(kg)
DIMERNSION ELECTRICAL SUPPLY
(50Hz)
CONNECTION

(inch)
CAPACITY

(m3/min)
MODEL
H W L
32 557 363 413 230/1/50 "1/2 0.88 KRD 53
40 557 363 413 230/1/50 "1/2 1.16 KRD 70
51 832 453 473 230/1/50 "3/4 1.67 KRD 100
53 832 453 473 230/1/50 "3/4 2.58 KRD 155
55 832 453 473 230/1/50 "3/4 3.17 KRD 190
78 874 503 553 230/1/50 "1/2 1 3.50 KRD 210
83 874 503 553 230/1/50 "1/2 1 5.08 KRD 305
86 874 503 553 230/1/50 "1/2 1 6.25 KRD 375
160 1157 648 678 230/1/50 "2 8.25 KRD 495
165 1157 648 678 230/1/50 "2 10.38 KRD 623
220 1370 728 948 230/1/50 "2 15.50 KRD 930
230 1370 728 948 230/1/50 "2 20.00 KRD 1200
270 1460 798 948 400/3/50 "3 23.13 KRD 1388
285 1460 798 948 400/3/50 "3 30.00 KRD 1800
392 1725 778 1163 400/3/50 "3 41.67 KRD 2500
410 1725 778 1163 400/3/50 "3 46.25 KRD 2775
492 1770 847 1397 400/3/50 DN 100 55.50 KRD 3330
520 1770 847 1397 400/3/50 DN 100 62.25 KRD 3915
686 1930 1077 1467 400/3/50 DN 100 84.75 KRD 5085
718 1930 1077 1467 400/3/50 DN 100 97.50 KRD 5850
900 1925 1062 2188 400/3/50 DN 150 116.25 KRD 6975
-- 1925 1062 2188 400/3/50 DN 150 131.25 KRD 7875
-- 1975 897 2697 400/3/50 DN 150 150.00 KRD 9000
-- 1975 897 2697 400/3/50 DN 200 175.00 KRD 10500
1600 2100 1550 2550 400/3/50 DN 200 208.33 KRD 12500

درایر تبریدی | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

درایر تبریدی | شرکت هوا فشرده کمسان ایران در مناطق مرطوب ، معتدل و یا گرمسیر با نقطه شنبم بالا ( c 2+ ) جهت جداسازی ذرات آب موجود در هوای فشرده خروجی از کمپرسور ، استفاده از درایرهای تبریدی توصیه می گردد. درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران با تکنولوژی ساخت بالا ، جایگاه خاصی را در صنایع هوای فشرده در رده مرغوب ترین کالاها به خود اختصاص داده اند. برخی از ویژگی های درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران : – مجهز به سیستم کنترل PLC با امکان برنامه ریزی و تنظیم دستگاه – مجهز به نشانگر نقطه شبنم – مجهز به سیستم کنترل سولونوئید – مجهز به تخلیه اتوماتیک

 

//]]>