تلفن :    ( استان البرز  ۰۲۶  )

۱۲  ۲۰  ۸۵  ۳۷

۱۵  ۲۰  ۸۵  ۳۷

۱۷  ۲۰  ۸۵  ۳۷

۲۹  ۲۰  ۸۵  ۳۷

۳۸  ۲۰  ۸۵  ۳۷

۳۹  ۲۰  ۸۵  ۳۷

۴۲  ۲۰  ۸۵  ۳۷

۶۲  ۲۰  ۸۵  ۳۷

۶۳  ۲۰  ۸۵  ۳۷

 

واتس اپ :  ۱۷۱  ۵۵۵۵۵  ۰۹۳

پست الکترونیکی :  office@komsan.ir

آدرس : استان البرز ، شهرک صنعتی ماهدشت ، خیابان سرداران ، خیابان دهم جنوبی ، خیابان احمد آباد ، پلاک ۲۴

کدپستی : ۳۱۸۹۷۱۴۸۴۸

//]]>