افزاینده فشار

جهت صرفه جوئی در هزینه های تولید هوای فشرده با فشار بالا، استفاده از سیستم بوستر توصیه میشود. در این سیستم هوای فشرده خروجی از کمپرسور با فشار 13bar پس از عبور از بوستر تا bar40 فشرده شده و وارد خط مصرف میگردد. عمده استفاده از این سیستم در خط تولید بطری PET و موارد مشابه میباشد.

افزاینده فشار |شرکت هوا فشرده کمسان ایران

افزاینده فشار | شرکت هوا فشرده کمسان ایرانبا بیش از پنجاه سال سابقه فعالیت یکی از عمده ترین تامین کنندگان و عرضه کنندگان انواع محصولات صنعتی از جمله انواع کمپرسور اسکرو،کمپرسور رفت وبرگشتی ،کمپرسور فشارقوی،کمپرسور افزاینده فشار، کمپرسور بدون روغن، کمپرسور متحرک، درایر جذبی، درایر تبریدی، فیلتر ،مخازن تحت فشار، مولد گاز اکسیژن و نیتروژن و انواع دمنده در ایران و منطقه می باشد. جهت صرفه جوئی در هزینه های تولید هوای فشرده با فشار بالا، استفاده از سیستم بوستر توصیه میشود. در این سیستم هوای فشرده خروجی از کمپرسور با فشار ۱۳bar پس از عبور از بوستر تا bar40 فشرده شده و وارد خط مصرف میگردد. عمده استفاده از این سیستم در خط تولید بطری PET و موارد مشابه میباشد.شرکت هوا فشرده کمسان ایران با بهره گیری از نیروهای کارشناسی و تخصصی خود، آمادگی ارائه مشاوره مهندسی در کلیه زمینه های یاد شده به عموم استفاده کنندگان محترم را دارد.

//]]>