هدف از این آگهی نامه معرفی گروه صنعتی هوا فشرده کمسان میباشد از آنجائیکه این شرکت باتجربه 30 ساله خود موفق به کسب افتخاراتی در راستای خدمت رساندن به میهن وهم میهنان عزیزمان گردیده است بدینوسیله توضیحاتی مختصر جهت آشنایی بیشتر با این شرکت تقدیم حضور مدیران،مهندسین و کارشناسان محترم صنایع مختلف کشورمان میگردد

Full page photo Microsoft Word - KI Magazine_01

LOGO11

error: Content is protected !!