گواهینامه ها

ISO 90012008

کمسان ایران

تائیدیه شرکت Compair انگلستان

شرکت هوا فشرده کمسان ایران

گواهینامه CE از اروپا

شرکت هوا فشرده کمسان ایران

عضویت انجمن تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن

کمسان ایران

تائیدیه ارائه خدمات شرکت Rotorcomp آلمان

کمسان ایران

تائیدیه مونتاژ Rotorcomp آلمان

گواهینامه ها

ISCIR

کمسان ایران

گواهی انتقال دانش فنی شرکت مهندسی بهبود صنعت

گواهینامه ها

ISO 9001 2000

گواهی مدیریت فرآیند

کمپرسور | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

کمپرسور | شرکت هوا فشرده کمسان ایرانبا بیش از پنجاه سال سابقه فعالیت یکی از عمده ترین تامین کنندگان و عرضه کنندگان انواع محصولات صنعتی از جمله انواع کمپرسور اسکرو،کمپرسور رفت وبرگشتی ،کمپرسور فشارقوی،کمپرسور افزاینده فشار، بدون روغن، متحرک، درایر جذبی، درایر تبریدی، فیلتر ،مخازن تحت فشار، مولد گاز اکسیژن و نیتروژن و انواع دمنده در ایران و منطقه می باشد.شرکت هوا فشرده کمسان ایران با بهره گیری از نیروهای کارشناسی و تخصصی خود، آمادگی ارائه مشاوره مهندسی در کلیه زمینه های یاد شده به عموم استفاده کنندگان محترم را داردبا بیش از پنجاه سال سابقه فعالیت یکی از عمده ترین تامین کنندگان و عرضه کنندگان انواع محصولات صنعتی از جمله انواع اسکرو،کمپرسور رفت وبرگشتی ،کمپرسور فشارقوی،کمپرسور افزاینده فشار، بدون روغن، کمپرسور متحرک، درایر جذبی، درایر تبریدی، فیلتر ،مخازن تحت فشار، مولد گاز اکسیژن و نیتروژن و انواع دمنده در ایران و منطقه می باشد.شرکت هوا فشرده کمسان ایران با بهره گیری از نیروهای کارشناسی و تخصصی خود، آمادگی ارائه مشاوره مهندسی در کلیه زمینه های یاد شده به عموم استفاده کنندگان محترم را دارد

//]]>