تلفن :    ( استان البرز  ۰۲۶  )

۱۲  ۲۰  ۸۵  ۳۷
۱۵  ۲۰  ۸۵  ۳۷
۱۷  ۲۰  ۸۵  ۳۷
۲۹  ۲۰  ۸۵  ۳۷
۳۸  ۲۰  ۸۵  ۳۷
۳۹  ۲۰  ۸۵  ۳۷
۴۲  ۲۰  ۸۵  ۳۷
۶۲  ۲۰  ۸۵  ۳۷
۶۳  ۲۰  ۸۵  ۳۷

واتس اپ :  ۱۷۱  ۵۵۵۵۵  ۰۹۳
پست الکترونیکی :  office@komsan.ir
آدرس : استان البرز ، شهرک صنعتی ماهدشت ، خیابان سرداران ، خیابان دهم جنوبی ، خیابان احمد آباد ، پلاک ۲۴
کدپستی : ۳۱۸۹۷۱۴۸۴۸
//]]>