کمپرسور دیافراگمی | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

کمپرسور دیافراگمی | شرکت هوا فشرده کمسان ایران
کمپرسورهای دیافراگمی (Diaphragm compressors) گروه دیگری را تشکیل می‌دهند. دیافراگم بطور مکانیکی یا هیدرولیکی به کار انداخته می‌شود.محصولات این شرکت از تولید کمپرسور در یک نوع به انواع مختلف ارتقا یافت.متناسب به این امر شرکت شروع به تولید سایر تجهیزات جانبی هوای فشرده نیز نمود.دیگر علاوه بر کمپرسور های رفت و برگشتی ، سایر کمپرسورها از قبیل اسکرو نیز مونتاژ می گردید.الف – سه) تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترکسال 1379 تصمیمات مهمی در این شرکت حادث گردید.کمپرسور دیافراگمی که اصلی ترین آنها ادغام سه شرکت با هم از یک سو و از سویی دیگر مشترک المنافع گردیدن شرکت جدید الاحداث با یک شرکت بین المللی بود. شرکت بهبود صنعت که در زمینه تولید Air Dryer Package ها فعالیت داشت ، شرکت پارس صنعت که کمپرسورهای رفت و برگشتی تولید می نمود و شرکت جی وی سیستم که تولید کننده مخازن تحت فشار بود از یک سو و از سویی دیگر مجموعه بین المللی KOMSAN که در کشورهای آمریکا،کمپرسور دیافراگمی انگلیس ، فرانسه و آلمان و بیش از 11 کشور دیگر جهان کارخانه ایجاد نموده بود. شرکت KOMSAN در سال 1975 تاسیس گردیده بود و علم تولید بلوکه هواساز کمپرسورهای نوع اسکرو را بدست آورده بود. بدین ترتیب شرکت کمسان ایران از ادغام سه شرکت داخلی و سهام دار شدن یک شرکت تولید کننده اروپایی تشکیل گردیده و فعالیت خود را به صورت منسجم ادامه داد. کمپرسورهای دیفراگمی مکانیکی با جریان اندک و فشار پایین یا به عنوان پمپ‌های خلاء مورد استفاده قرار می‌گیرند. کمپرسورهای دیافراگمی هیدرولیکی برای فشار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند

کمپرسور دیافراگمی | شرکت هوا فشرده کمسان ایران