تله آبگیر

تله های آبگیر قطرات آب را از هوای فشرده جدا میکند


این دستگاه برای فرآوری در جداسازی هوای فشرده برای کاربردهای صنعتی طراحی گردیده است.

طراحی بهینه این دستگاه باعث گردیده که محفظه سه لایه آن با ورودی دورانی هوا اختلاف فشار مختصری در جریان های قسمت بالا داشته باشد.

قسمت بدون تلاطم در پایین محفظه مانع از چگالش در ناحیه مرطوب می شود.

این نوع تله آبگیرها مجهز به تخلیه اتوماتیک الکترونیکی می باشد.

Technical Data
WEIGHT
(kg)
PORT SIZE (DIMENSION(mm FLOW RATES
(m3/min)
MODEL
W H
10 "1 150 700 2 KWS 70
14 1-1/2" 150 800 3 KWS 100
25 1-1/2" 200 1000 6 KWS 200
32 "2 200 1250 8 KWS 300
45 2- 1/2" 250 1250 14 KWS 500
55 2- 1/2" 250 1400 20 KWS 700
60 "3 300 1400 25 KWS 900
65 "3 300 1500 30 KWS 1000
72 "4 420 1700 42 KWS 1500
120 "4 600 2000 60 KWS 2000

کمپرسور | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

کمپرسور | شرکت هوا فشرده کمسان ایران تله های آبگیر قطرات آب را از هوای فشرده جدا میکنداین دستگاه برای فرآوری در جداسازی هوای فشرده برای کاربردهای صنعتی طراحی گردیده است.طراحی بهینه این دستگاه باعث گردیده که محفظه سه لایه آن با ورودی دورانی هوا اختلاف فشار مختصری در جریان های قسمت بالا داشته باشد.این دستگاه برای فرآوری در جداسازی هوای فشرده برای کاربردهای صنعتی طراحی گردیده است.
طراحی بهینه این دستگاه باعث گردیده که محفظه سه لایه آن با ورودی دورانی هوا اختلاف فشار مختصری در جریان های قسمت بالا داشته باشد.قسمت بدون تلاطم در پایین محفظه مانع از چگالش در ناحیه مرطوب می شود.این نوع تله آبگیرها مجهز به تخلیه اتوماتیک الکترونیکی می باشد.یک دمنده (Blower)، به این علت که بدون تراکم سازی درونی کار می‌کند، کمپرسور جابجایی نیست. وقتی که محفظه تراکم در تماس با مجرای خروجی قرار می‌گیرد، هوای فشرده از قسمت تراکم رهائی می‌یابد. وقتی که حجم اتاقک فشار با چرخش‌های پیوسته کاهش می‌یابد، عمل تراکم صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب، تراکم در تقابل با فشار کاملاً مخالف صورت می‌گیرد و به همین دلیل بازدهی کمپرسور کاهش می‌یابد و سر و صدای زیادی تولید می‌شود. دور روتر هم شکل، متقارن معمولی، که برخلاف جهت یکدیگر در محفظه دارای انتهای مسطح می‌چرخند، در محفظه استوانه‌ای کار می‌کنند. روتور‌ها توسط چرخ دنده همزمان کننده‌ای به طور هم زمان با یکدیگر می‌چرخند. دمنده‌های معمولاً هوا روغنکاری نشونده می‌باشند. بازدهی پایین باعث می‌شود که آنها فقط در کاربردهای کم فشار و فشرده سازی تک مرحله‌ای مورد استفاده قرار گیرند، حتی اگر دو یا سه مرحله‌ای آن در دسترس باشد. دمنده‌ها معمولاً به عنوان پمپ‌های خلاء و عوامل نیوماتیکی به کار گرفته می‌شوند.کمپرسور قسمت بدون تلاطم در پایین محفظه مانع از چگالش در ناحیه مرطوب می شود.کمپرسور این نوع تله آبگیرها مجهز به تخلیه اتوماتیک الکترونیکی می باشد

//]]>