نمایندگی های داخلی

استان البرز
جاده مخصوص تهران کرج محدوده گرمدره ،کمپرسور کمپیران ،جناب آقای محمد یداللهی
تلفن :65742800-021
فاکس:89786637-021
همراه:2200128-0912

استان اصفهان
اصفهان ، اتوبان چمران ، خیابان بعثت ، نرسیده به پمپ بنزین امین ، جنب ساختمان بعثت _ آقای حمید مستوفی
تلفن : 35577716- 031
فاکس : 89772485- 031
همراه : 2249874- 0913

استان زنجان
زنجان کوی فرهنگ – نیلوفر13 – قطعه 1113 ، شرکت نادر ، جناب آقای میرزایی
همراه :2417493- 0912

استان خراسان رضوی

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، ابتدای بزرگراه آسیایی ، بین آزادی 93 و 95 ،نبش سعادت 16 ، ساختمان آزمایشگاه  ایران ، طبقه 1، شرکت پرشین کمپرسور جناب آقای مهذب فر
تلفن : 36576770-051
موبایل : 7137001-0915

کارخانه

کمپرسور فشار قوی| شرکت هوا فشرده کمسان ایران

کمپرسور فشار قوی| شرکت هوا فشرده کمسان ایران
یک دمنده (Blower)، به این علت که بدون تراکم سازی درونی کار می‌کند، دانلود نیست. وقتی که محفظه تراکم در تماس با مجرای خروجی قرار می‌گیرد، هوای فشرده از قسمت تراکم رهائی می‌یابد. وقتی که حجم اتاقک فشار با چرخش‌های پیوسته کاهش می‌یابد، عمل تراکم صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب، تراکم در تقابل با فشار کاملاً مخالف صورت می‌گیرد و به همین دلیل بازدهی کمپرسور کاهش می‌یابد و سر و صدای زیادی تولید می‌شود.کمپرسور فشار قوی دور روتر هم شکل، متقارن معمولی، که برخلاف جهت یکدیگر در محفظه دارای انتهای مسطح می‌چرخند، در محفظه استوانه‌ای کار می‌کنند.دمنده ها روتور‌ها توسط چرخ دنده همزمان کننده‌ای به طور هم زمان با یکدیگر می‌چرخند. کارخانه و کمپرسور فشار قوی معمولاً هوا روغنکاری نشونده می‌باشند.امور مشتریان بازدهی پایین باعث می‌شود که آنها فقط در کاربردهای کم فشار و فشرده سازی تک مرحله‌ای مورد استفاده قرار گیرند، حتی اگر دو یا سه مرحله‌ای آن در دسترس باشد. دمنده‌ها معمولاً به عنوان پمپ‌های خلاء و عوامل نیوماتیکی به کار گرفته می‌شوندامور مشتریان.

//]]>