مولد اکسیژن/ مولد نیتروژن

دستگاه های اکسیژن ساز یا نیتروژن ساز ساخت شرکت کمسان ایران، قابلیت تولید اکسیژن یا نیتروژن با خلوص 93 – 99/9999 درصد را از هوای فشرده دارا میباشند. این دستگاهها مجهز به PLC پیشرفته بوده و با سیستم ساده، نیاز به فضای کم جهت نصب و سرویس و نگهداری ساده جهت صنایع پزشکی، غذائی، نظامی، فولادسازی، دستگاههای برش لیزری، عملیات حرارتی و ... کاربرد دارند.

مولد اکسیژن | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

مولد اکسیژن | شرکت هوا فشرده کمسان ایرانتله های آبگیر قطرات آب را از هوای فشرده جدا میکنداین دستگاه برای فرآوری در جداسازی هوای فشرده برای کاربردهای صنعتی طراحی گردیده است.طراحی بهینه این دستگاه باعث گردیده که محفظه سه لایه آن با ورودی دورانی هوا اختلاف فشار مختصری در جریان های قسمت بالا داشته باشد.این دستگاه برای فرآوری در جداسازی هوای فشرده برای کاربردهای صنعتی طراحی گردیده است.طراحی بهینه این دستگاه باعث گردیده که محفظه سه لایه آن با ورودی دورانی هوا اختلاف فشار مختصری در جریان های قسمت بالا داشته باشد.قسمت بدون تلاطم در پایین محفظه مانع از چگالش در ناحیه مرطوب می شود.این نوع تله آبگیرها مجهز به تخلیه اتوماتیک الکترونیکی می باشد.یک دمنده (Blower)، به این علت که بدون تراکم سازی درونی کار می‌کند، کمپرسور جابجایی نیست.مولد اکسیژن وقتی که محفظه تراکم در تماس با مجرای خروجی قرار می‌گیرد، هوای فشرده از قسمت تراکم رهائی می‌یابد. وقتی که حجم اتاقک فشار با چرخش‌های پیوسته کاهش می‌یابد، عمل تراکم صورت می‌پذیرد.مولد اکسیژن بدین ترتیب، تراکم در تقابل با فشار کاملاً مخالف صورت می‌گیرد و به همین دلیل بازدهی کمپرسور کاهش می‌یابد و سر و صدای زیادی تولید می‌شود. دور روتر هم شکل، متقارن معمولی، که برخلاف جهت یکدیگر در محفظه دارای انتهای مسطح می‌چرخند، در محفظه استوانه‌ای کار می‌کنند. روتور‌ها توسط چرخ دنده همزمان کننده‌ای به طور هم زمان با یکدیگر می‌چرخند. دمنده‌های معمولاً هوا روغنکاری نشونده می‌باشند. مولد اکسیژن بازدهی پایین باعث می‌شود که آنها فقط در کاربردهای کم فشار و فشرده سازی تک مرحله‌ای مورد استفاده قرار گیرند، حتی اگر دو یا سه مرحله‌ای آن در دسترس باشد. دمنده‌ها معمولاً به عنوان پمپ‌های خلاء و عوامل نیوماتیکی به کار گرفته می‌شوند.کمپرسور قسمت بدون تلاطم در پایین محفظه مانع از چگالش در ناحیه مرطوب می شود.کمپرسور این نوع تله آبگیرها مجهز به تخلیه اتوماتیک الکترونیکی می باشد

//]]>