مخازن تحت فشار

  • استاندارد ساخت ASME Sec. 8Div.1
  • دارای منهول متناسب با ظرفیت مخزن
  • دارای سوپاپ اطمینان ، شیر تخلیه و مانومتر
مشخصات سطوح داخلی و خارجی

سطح داخلی مخزن پس از سند بلاست ، در دو مرحله با دو لایه رنگ اپوکسی به ضخامت 120 میکرون پوشانده می شود.

سطح خارجی مخزن پس از سند بلاست ، در دو مرحله با دو لایه رنگ صنعتی  به ضخامت 120 میکرون پوشانده می شود.

در صورتی که شرایط محیطی محل نصب مخزن از درصد رطوبت بالایی برخوردار باشد ، سطح خارجی مخزن مطابق روش سطح داخلی رنگ آمیزی میشود.

مراحل بازرسی مخزن و گزارشات مربوطه

بازرسی حین ساخت توسط بخش Q.C

گواهی انجام تست هیدرولیک

ارائه دفترچه محاسبات

گزارش پرتونگاری

مخازن تحت فشار | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

مخازن تحت فشار | شرکت هوا فشرده کمسان ایراناستاندارد ساخت ۱ .۸ Div .ASME Sec – دارای منهول متناسب با ظرفیت مخزن – دارای مانیتور، سوپاپ اطمینان و شیر تخلیه – مشخصات سطوح داخلی و خارجی – سطح داخلی مخزن پس از سند بلاست،در مناطق مرطوب ، معتدل و یا گرمسیر با نقطه شنبم بالا ( c 2+ ) جهت جداسازی ذرات آب موجود در هوای فشرده خروجی از کمپرسور ، استفاده از درایرهای تبریدی توصیه می گردد. درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران با تکنولوژی ساخت بالا ، جایگاه خاصی را در صنایع هوای فشرده در رده مرغوب ترین کالاها به خود اختصاص داده اند. برخی از ویژگی های درایرهای تبریدی شرکت کمسان ایران : – مجهز به سیستم کنترل PLC با امکان برنامه ریزی و تنظیم دستگاه – مجهز به نشانگر نقطه شبنم در دو مرحله با دو لایه رنگ اپوکسی به ضخامت ۱۲۰ میکرون پوشانده میشود. – سطح خارجی مخزن پس از سند بلاست، در دو مرحله با دو لایه رنگ صنعتی به ضخامت ۱۰۰ میکرون پوشانده میشود.مخازن تحت فشار – در صورتیکه شرایط محیطی محل نصب مخزن از درصد رطوبت بالائی برخوردار باشد ، سطح خارجی مخزن مطابق روش سطح داخلی رنگ آمیزی میشود.- مراحل بازرسی مخزن و گزارشات مربوطه -بازرسی حین ساخت توسط بخش Q.C – گواهی انجام تست هیدرولیک – ارائه دفترچه محاسبات – گزارش پرتو نگاری

مخازن تحت فشار | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

//]]>