فرم نظر خواهی از مشتریان در خصوص کیفیت ارائه خدمات پس از فروش

در جهت خواسته های شما مشتریان عزیز با فرم نظرخواهی به شرح ذیل تقدیم و تقاضا داریم با نظرات ارزشمند خود ما را در اجرای سیاست بهبود مستمر و ارتقاء کیفی و کمی یاری فرمایید.

مشخصات مشتری *

مشخصات محصول *

سرعت عمل در ارائه خدمات *

عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف


کیفیت قطعات ارائه شده *

عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف


کیفیت خدمات ارائه شده *

عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف


قیمت نسبت به خدمات ارائه شده *

عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف


سرعت عمل در تحویل قطعات مورد درخواست *

عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف


توضیحات

کد امنیتی را وارد کنید

برای استفاده از کد امنیتی (CAPTCHA)، شما نیاز به نصب افزونه Really Simple CAPTCHA دارید.

//]]>