فرم اعلام رضایت

پر کردن کلیه فیلد ها اجباری است

*نام و نام خانوادگی

*نام شرکت

*از چه واحدی رضایت دارید

*آخرین بار با چه شخصی در این شرکت مذاکره نموده اید؟

*علت رضایت

*نسبت به رضایتتان بین 0 تا 100 نمره دهید؟

*موبایل

*تلفن

*ایمیل

//]]>