دمنده ها

 

یک دمنده (Blower)، به این علت که بدون تراکم سازی درونی کار می‌کند، کمپرسور جابجایی نیست. وقتی که محفظه تراکم در تماس با مجرای خروجی قرار می‌گیرد، هوای فشرده از قسمت تراکم رهائی می‌یابد. وقتی که حجم اتاقک فشار با چرخش‌های پیوسته کاهش می‌یابد، عمل تراکم صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب، تراکم در تقابل با فشار کاملاً مخالف صورت می‌گیرد و به همین دلیل بازدهی کمپرسور کاهش می‌یابد و سر و صدای زیادی تولید می‌شود. دور روتر هم شکل، متقارن معمولی، که برخلاف جهت یکدیگر در محفظه دارای انتهای مسطح می‌چرخند، در محفظه استوانه‌ای کار می‌کنند. روتور‌ها توسط چرخ دنده همزمان کننده‌ای به طور هم زمان با یکدیگر می‌چرخند. دمنده‌های معمولاً هوا روغنکاری نشونده می‌باشند. بازدهی پایین باعث می‌شود که آنها فقط در کاربردهای کم فشار و فشرده سازی تک مرحله‌ای مورد استفاده قرار گیرند، حتی اگر دو یا سه مرحله‌ای آن در دسترس باشد. دمنده‌ها معمولاً به عنوان پمپ‌های خلاء و عوامل نیوماتیکی به کار گرفته می‌شوند.

دمنده از یک چرخ با پره های کوچک تشکیل شده است  که به منظور هدایت و کنترل جریان هوا به مرکز چرخ و در نتیجه بیرون دادن آن به محیط است. پره های موجود هوا را از مرکز حرکت می دهند ، به بیانی دیگر هوا را به پیرامون پرتاب کرده  و در چرخ مکش ایجاد می کنند.

پره های چرخ در دمنده های دمنده های گریز از مرکز حرکت می دهند. به بیانی دیگر هوا را به پیرامون پرتاب کرده و در چرخ مکش ایجاد می کنند. پره های چرخ در دمنده های گریز از مرکز ، دو نوع انحنا به جلو و متمایل به عقب هستند. در انحنا به جلو تیغه هایی وجود دارد که درجهت چرخش چرخ انحنا یافته و یک وسیله ضربه ای می باشد.این دستگاه هوا با سرعتی بالاشتاب می دهد. در حالی که چرخش نسبت به دمنده عقب پائین است.

چرخ های دمنده بیشتر در سرعت های پائین عمل می کنند و به منظور انتقال حجم های بزرگ از هوا در برابر فشار پائین متناسب با آن به کار می روند. ساختار پره های انحنا به جلو طوری است که نمی تواند در سرعت هایی که نیازمند فشارهای بالا هستند عمل نمی کند.

دمنده جریان محوری

دمنده لوله ، دمنده پیشران ، دمنده محوری و دمنده پره از سه نوع اولیه دمنده محوری می باشند.دمنده پیشران یک پره پیشران و یک روزنه دارد که به منظور محدود کردن برگشت هوا از سمت خروجی می باشد. اگر این دمنده روزنه نداشته باشد و دقیقا یک دمنده پیشران نیست چون که به طور دقیق نمی تواند هوا را از فضایی به فضای دیگر حرکت دهد . روزنه ها اصولا از یک ورق فلزی تشکیل شده است که به دقت بر پیرامون پیشران منطبق شوند.

دمنده لوله محوری به عبارتی دیگر یک دمنده پیشران در یک لوله است. در اینجا لوله به جای روزنه قرار می گیرد. این دمنده مقدار جریان ، فشار را به واسطه کاهش نفوذ …. هوا در نوک پره ها را افزایش می دهد. دمنده پره محوری تیغه هایی در لوله دارد که جریان هوا را به بیرون می دهد.جریان هوا از حالت جریان چرخشی ناشی از پیشران به خطا جریان تغییر یافته و همچنین فشار و بازده در عین کاهش صدا افزایش می یابد.

دمنده پیشران در فشار پائین تری عمل می کند. دمنده لوله نسبتا بالاتر بوده و دمنده پره فشار خروجی دارد در این میان تامین می کند. دمنده های پره زمانی کاربرد دارند که فضای موجود به منظور نصب دمنده محدود باشد.