دفتر مرکزی

تلفن  :  ۶۶۹۲۱۹۰۰  و  ۱۵-۶۶۵۶۴۳۰۸  ( ۰۲۱ )

تلگرام  :  ۰۹۲۰۳۱۸۶۶۰۵

فکس  : ۶۶۹۳۰۳۶۹  ( ۰۲۱ )

ایمیل  : info@komsaniran.com

آدرس : تهران – خيابان آزادي – تقاطع نواب – نبش خيابان توحيد – ساختمان شماره ۳

کد پستی۱۴۱۹۹۱۳۱۱۸  –  صندوق پستی۱۴۱۹۵۱۷۹

کارخانه

تلفن  :  ۴- ۵۶۲۳۵۳۳۳  ( ۰۲۱ )   

فکس  : ۵۶۲۳۶۵۰۵ ( ۰۲۱ )

ایمیل  : info@komsaniran.com

آدرس : تهران ، بعد از فرودگاه امام خمینی – شهرک صنعتی شمس آباد

بلوار سروستان ، بلوار مهستان ،خیابان گلسرخ دهم

کد پستی  :  ۱۸۳۴۱۸۷۵۶۱

صندوق پستی  :   ۱۸۳۳۵۱۹۷

//]]>