دفتر مرکزی

تلفن : 66921900             و            15-66564308

تلگرام 09203186605

فکس :66930369

ایمیل :info@komsaniran.com

آدرس: تهران – خيابان آزادي – تقاطع نواب – نبش خيابان توحيد – ساختمان شماره 3

کد پستی :1419913118

صندوق پستی14195179

کارخانه

تلفن : 4- 56235333

فکس :56236505

ایمیل :info@komsaniran.com

آدرس: تهران ، بعد از فرودگاه امام خمینی – شهرک صنعتی شمس آباد

بلوار سروستان ، بلوار مهستان ،خیابان گلسرخ دهم

کد پستی :1834187561

صندوق پستی : 18335197

 

//]]>