الف – یک ) تشکیل بنگاه اقتصادی

شروع بکار این مجموعه از سال 1347 شمسی می‌باشد. البته از آن سال تا تاریخ تاسیس رسمی به عنوان شرکت (1359 شمسی) جزو تجربه سازمانی این شرکتی لحاظ نگردیده‌است.

در آن سالها فعالیت بر مبنای تعمیر کمپرسورهایی بوده‌است که تماما از خارج از کشور وارد شده‌بودند. لازم به ذکر است فعالیت براساس سرویس دهی به ماشین آلات صنعتی بوده‌است که تجربه و علم آن بواسطه حضور فرد (مدیریت ) تحصیل کرده در دانشگاه فنی فرانسه و عقد قرارداد با شرکتهای جیپ، ایران ناسیونال و کفش ملی بوده‌است.

الف - دو ) تولید

در تاریخ 23 آبان 1359 این شرکت به صورت رسمی ثبت و با اخذ پروانه تولید، اقدام به تولید انواع کمپرسورهای هوای فشرده از نوع رفت و برگشتی تیپ روغن زن نمود.

کمپرسورهای تولیدی بواسطه توافق با شرکت KAESER آلمان، با طراحی و حضور کارشناسان آلمانی شرکت مذکور، کلیه عملیات ساخت از قبیل: ریختگری، تراشکاری و مونتاژ در مساختی بالغ بر 1500 متر مربع آغاز گردید.

با تکیه بر کیفیت محصول و قیمت بسیار پائین تمام شده نسبت به مشابه خارجی، این محصول با استقبال خوبی مواجه شده و زمینه ساز صعود این شرکت به قله‌های مرتقع پیشرفت گردید.

کمپرسور-موتور-بعد از 3

محصولات این شرکت از تولید کمپرسور در یک نوع یه انواع مختلف ارتقاء یافت. متناسب به این امر شرکت شروع به تولید سایر تجهیزات جانبی هوای فشرده نیز نمود. دیگر علاوه بر کمپرسورهای رفت و برگشتی، سایر کمپرسورها از قبیل اسکرو نیز مونتاژ می‌گردید.

الف – چهار ) تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک

سال 1379 تصمیمات مهمی در این شرکت حادث گردید. که اصلی ترین آنها اذغام سه شرکت با هم از یک سو و از سویی دیگر مشترک المنافع گردیدن شرکت جدید الاحداث با یک شرکت بین المللی بود.

شرکت بهبود صنعت که در زمینه تولید Air Dryer Package ها فعالیت داشت، شرکت پارس صنعت که کمپرسورهای رفت و برگشتی تولی مینمود و شرکت جی وی سیستم که تولید کنند مخازن تحت فشار بود از یک سو، و از سویی دیگر مجموعه بین المللی KOMSAN که در کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و بیش از 11 کشور دیگر جهان کارخانه ایجاد نموده بود. شرکت KOMSAN در سال 1976 تاسیس گردیده بود و علم تولید بوکه هواساز کمپرسورهای نوع اسکرو را بدست آورده بود.

بدین ترتیب شرکت کمسان ایران از ادغام سه شرکت داخلی و سهام دار شدن یک شرکت تولید کننده اروپایی تشکیل گردیده و فعالیت خود را به صورت منسجم ادامه داد.

- بعد از 8کمپرسور-دیاگرام

الف – پنج ) ارتقاء کیفیت

بواسطه گسترش محصولات و نیز ارتباط گسترده فنی و تجاری شرکت با سایر شرکت‌ها و مراکز علمی اروپائی، نگرش تولید در این شرکت دستخوش تحولی عظیم گردیده و از این رو، روند تولید و کنترل و تست را متوازن با رشد علم و نوآوری جهانی نمود.

همین امر موجب اعتماد صنایع بزرگ و برجسته کشورمان به این شرکت گردید و این موضوع منجر به ساخت سفاشات خاص شرکتهای بزرگ صنعتی و همچنین صنایع نفت و گاز شد.

مذاکره پرسپولیس با برانکو در استانبول؟ br; اجرای حکم رحیمی در اوین آغاز شد.

الف – یک ) تشکیل بنگاه اقتصادی

شروع بکار این مجموعه از سال ۱۳۴۷ شمسی می‌باشد. البته از آن سال تا تاریخ تاسیس رسمی به عنوان شرکت (۱۳۵۹ شمسی) جزو تجربه سازمانی این شرکتی لحاظ نگردیده‌است.

در آن سالها فعالیت بر مبنای تعمیر کمپرسورهایی بوده‌است که تماما از خارج از کشور وارد شده‌بودند. لازم به ذکر است فعالیت براساس سرویس دهی به ماشین آلات صنعتی بوده‌است که تجربه و علم آن بواسطه حضور فرد (مدیریت ) تحصیل کرده در دانشگاه فنی فرانسه و عقد قرارداد با شرکتهای جیپ، ایران ناسیونال و کفش ملی بوده‌است.

الف – دو ) تولید

در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۵۹ این شرکت به صورت رسمی ثبت و با اخذ پروانه تولید، اقدام به تولید انواع کمپرسورهای هوای فشرده از نوع رفت و برگشتی تیپ روغن زن نمود.

کمپرسورهای تولیدی بواسطه توافق با شرکت KAESER آلمان، با طراحی و حضور کارشناسان آلمانی شرکت مذکور، کلیه عملیات ساخت از قبیل: ریختگری، تراشکاری و مونتاژ در مساختی بالغ بر ۱۵۰۰ متر مربع آغاز گردید.

با تکیه بر کیفیت محصول و قیمت بسیار پائین تمام شده نسبت به مشابه خارجی، این محصول با استقبال خوبی مواجه شده و زمینه ساز صعود این شرکت به قله‌های مرتقع پیشرفت گردید.

کمپرسور-موتور-بعد از 3

محصولات این شرکت از تولید کمپرسور در یک نوع یه انواع مختلف ارتقاء یافت. متناسب به این امر شرکت شروع به تولید سایر تجهیزات جانبی هوای فشرده نیز نمود. دیگر علاوه بر کمپرسورهای رفت و برگشتی، سایر کمپرسورها از قبیل اسکرو نیز مونتاژ می‌گردید.

الف – چهار ) تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک

سال ۱۳۷۹ تصمیمات مهمی در این شرکت حادث گردید. که اصلی ترین آنها اذغام سه شرکت با هم از یک سو و از سویی دیگر مشترک المنافع گردیدن شرکت جدید الاحداث با یک شرکت بین المللی بود.

شرکت بهبود صنعت که در زمینه تولید Air Dryer Package ها فعالیت داشت، شرکت پارس صنعت که کمپرسورهای رفت و برگشتی تولی مینمود و شرکت جی وی سیستم که تولید کنند مخازن تحت فشار بود از یک سو، و از سویی دیگر مجموعه بین المللی KOMSAN که در کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و بیش از ۱۱ کشور دیگر جهان کارخانه ایجاد نموده بود. شرکت KOMSAN در سال ۱۹۷۶ تاسیس گردیده بود و علم تولید بوکه هواساز کمپرسورهای نوع اسکرو را بدست آورده بود.

بدین ترتیب شرکت کمسان ایران از ادغام سه شرکت داخلی و سهام دار شدن یک شرکت تولید کننده اروپایی تشکیل گردیده و فعالیت خود را به صورت منسجم ادامه داد.

- بعد از 8کمپرسور-دیاگرام

الف – پنج ) ارتقاء کیفیت

بواسطه گسترش محصولات و نیز ارتباط گسترده فنی و تجاری شرکت با سایر شرکت‌ها و مراکز علمی اروپائی، نگرش تولید در این شرکت دستخوش تحولی عظیم گردیده و از این رو، روند تولید و کنترل و تست را متوازن با رشد علم و نوآوری جهانی نمود.

همین امر موجب اعتماد صنایع بزرگ و برجسته کشورمان به این شرکت گردید و این موضوع منجر به ساخت سفاشات خاص شرکتهای بزرگ صنعتی و همچنین صنایع نفت و گاز شد.

//]]>