درایر جذبی هیتلسTechnical Data
WEIGHT
(kg)
CONNECTION
(inch)
(DIMERNSION(mm CAPACITY
(m3/min)
MODEL
H W L
145 " G 3.4 1500 500 800 1.5 KDD 50
165 " G 3.4 1600 820 1000 2.2 KDD 70
225 " G 1 2000 550 1020 3.6 KDD 100
300 " G 1 2200 550 1060 5.2 KDD 150
320 " G 1 2000 550 1100 6.5 KDD 200
360 " G 1 1.2 2350 750 1100 7.4 KDD 250
420 " G 1 1.2 2500 800 1100 9.5 KDD 300
430 " G 2 2540 800 1250 10.2 KDD 350
510 " G 2 2560 850 1320 12.6 KDD 400
600 " G 2 2570 850 1400 14.2 KDD 500
720 " G 2 2650 850 1500 17.0 KDD 600
760 DN50 2680 850 1650 20.0 KDD 700
900 DN65 2850 900 1800 25.4 KDD 900
950 DN65 2830 1000 1920 28.4 KDD 1000
1300 DN80 2950 1050 1920 42.4 KDD 1500
1500 DN80 3000 1050 1920 50.1 KDD 1800
1800 DN80 3000 1050 1920 56.6 KDD 2000
2200 DN100 3100 1250 2200 70.2 KDD 2500
2500 DN100 3300 1050 2000 84.2 KDD 3000
2900 DN125 3400 2000 3000 91.2 KDD 3500

درایر جذبی| شرکت هوا فشرده کمسان ایران

درایر جذبی | شرکت هوا فشرده کمسان ایرانکمپرسورهای دینامیکی به دو نوع جریان محوری و جریان شعاعی تقسیم می‌‏شوند.از کمپرسورهای دینامیک در فشارهای با نرخ پایین و دبی‌های بالاتر استفاده می‌‏شود. کمپرسورهای جابجایی مثبت خود دارای دو نوع دوار (Rotary) و رفت و برگشتی (Reciprocating) هستند و قدرت تراکم آنها نسبت به نوع دینامیک بیشتر است.درایر جذبی البته دبی این کمپرسورها به مراتب کمتر از نوع دینامیک می‌باشد.نیروی محرکه کمپرسورها بسته به قدرت آنها می‏‌تواند الکتروموتور (برقی) یا موتوردیزلی (Diesel Engine) باشد.کمپرسورهای دینامیکی در دو طرح محوری و شعاعی موجود می‌باشند.درایر جذبی طرح‌های شعاعی غالباً کمپرسورهای توربینی یا کمپرسورهای توربینی شعاعی نامیده می‌شوند و طرح‌های محوری غالباً کمپرسورهای گریز از مرکز نامیده می‌شوند. برخلاف کمپرسورهای جابجایی که با جریان ثابت کار می‌کنند،درایر جذبی کمپرسورهای دینامیکی با فشار ثابتی کار می‌کنند. عملکرد کمپرسور دینامیکی تحت تأثیر شرایط بیرونی قرار دارد، از جمله، ایجاد تغییری جزئی در فشار ورودی باعث تغییر ریادی در ظرفیت می‌شود.

 

//]]>