کمپرسور اسکرو | شرکت هوا فشرده کمسان ایران

کمپرسور اسکرو | شرکت هوا فشرده کمسان ایران
واحد هواساز در کمپرسور دندانه دار (Tooth compressor) از دو روتور تشکیل می‌شود که در محفظه تراکم به طرف یکدیگر حرکت می‌کنند. فرایند فشرده سازی از سه مرحله مکش، تراکم و رانش تشکیل می‌شود.تعریف کمپرسور در مرحله مکش، هوا وارد محفظه تراکم می‌شود، که با حرکت روتورها بتدریج کوچک و کوچکتر می‌گردد.کمپرسور اسکرو خروجی هوا در مرحله تراکم به وسیله یکی از روتورها مسدود می‌باشد، در حالیکه ورودی برای مکش هوای تازه در قسمت دیگر محفظه تراکم باز است.تعریف کمپرسور فشار قوی عمل تخلیه هنگامی صورت می‌گیرد که یکی از روتورها کانال را باز کند و بدین ترتیب هوای متراکم شده با نیروی زیادی به بیرون از محفظه تراکم فرستاده شود.کمپرسور فشار قوی مراحل مکش و رانش هوا در محفظه تراکم بصورت شعاعی صورت می‌پذیرند،کمپرسور اسکرو که این امکان را فراهم می‌آورد از طرح‌های ساده‌تر یاتاقان استفاده شود و همچنین ویژگی‌های پر کردن هوا را بهبود بخشد. هر دو این روتورها از طریق چرخ دنده‌ای هماهنگ شده و بطور همزمان می‌چرخند.تعریف کمپرسور فشار قوی حداکثر نسبت فشاری که توسط کمپرسور دندانه دار روغنکاری نشونده بدست می‌آید، ۵/۴ است.کمپرسور اسکرو در نتیجه برای فشارهای بالا تر چندین مرحله دیگر مورد نیاز است

کمپرسور اسکرو |  شرکت هوا فشرده کمسان ایران