به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، “آری شافیت”، تحلیل گر سیاسی صهیونیست می نویسد :”اسرائیل” نفس های آخر خود را می کشد و “اسرائیلی ها” حاصل افسانه ای هستند که جنبش صهیونیسم با موضوع “هولوکاست” و “ارض موعود” آن را اختراع کرد.

“شافیت” در مقاله ای با عنوان “نفس های آخر اسرائیل” که در روزنامه “هاارتس”، چاپ رژیم صهیونیستی منتشر کرد تصریح می کند که اوضاع در این رژیم به نقطه بی بازگشت رسیده است و دیگر نه امیدی به پایان اشغالگری هست و نه توقف شهرک سازی و تحقق صلح، لذا چاره ای جز مهاجرت باقی نمی ماند.

باید رفت

وی در این مقاله خاطرنشان می کند که در چنین وضعیتی، زندگی در اراضی اشغالی بی معناست، باید آن را ترک کرد.. وقتی که دیگر “اسرائیلی بودن” و “یهودی بودن” نتوانند بخش حیاتی و اصلی هویت را تشکیل دهند و یک گذرنامه خارجی، نه به معنای مادی و فنی، بلکه به مفهوم روانی، وجود داشته باشد، کار اسرائیل تمام شده است و باید با دوستان خداحافظ کرد و به سان فرانسیسکو یا برلین بازگشت.

نویسنده در این مقاله از سران این رژیم می خواهد زبان سیاسی جدیدی را برای اعتراف به واقعیت ها اختراع کنند؛ زبانی که بتوانند بگویند فلسطینی ها صاحبان اصلی این آب و خاک هستند و ریشه در این خاک دارند. زبانی که با کمک آن “اسرائیلی ها” را ترغیب به یافتن راه سومی برای ادامه بقا در آنجا کنند.