ابلاغ سیاست های کلی انتخابات برای تقویت اعتماد مردم سالارانه/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها

ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب مهمترین موضوع گزارش ها و تحلیل های امروز روزنامه های کشور بود. برگزاری نشست لوزان برای حل بحران سوریه و گزارش تازه رییس ستاد پیگیری اجرای برجام در مجلس در زمره دیگر محورهای مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت.

این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز یکشنبه 25 مهر 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

**ابلاغ سیاست های کلی انتخابات
رهبر انقلاب دیروز در راستای اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی انتخابات را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کرد. بسیاری از روزنامه های امروز متن سیاست های کلی انتخابات را منتشر کردند. در این میان، 2 بند از ابلاغیه یعنی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به انتخابات و شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی در مطبوعات برجستگی بیشتری یافت.
روزنامه «ابتکار» تیتر زد: «ورود نظامیان به جناح بندی ها ممنوع». روزنامه «آرمان» و «شرق» هم «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دسته بندی های جناحی» را در عنوان گزارش خود برجسته کرد.
روزنامه آرمان در یادداشتی از دلایل ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دسته بندی ها گفت و نوشت: نظامیان در هر کشور نماد اقتدار و قدرت هستند و وظیفه شان تامی82268032-71093771ن امنیت در داخل مرزهای سرزمینی و خارج از آن است. بر این اساس اعمال بی طرفی در سیاست باید در رفتار و کردار آنان لحاظ شود. در واقع این نیروها باید فراجناحی عمل کنند تا اعتماد مردم را به دست آورند و این در حالی است که ورود جانبدارانه به انتخابات و سیاست داخلی تبعات ناخوشایندی برای کشور دارد که اولین آن کاهش اقتدار نیروهای نظامی در نزد افکار عمومی و آخرین آن بی اعتمادی مردم به تامین کنندگان نظم و امنیت است.آنان تا زمانی که لباس نظامی گری بر تن دارد باید به آن ارج نهند.
در ادامه می خوانیم: نکته دیگر آنکه انتخابات یک امر مدنی و دموکراتیک است و باید در فضای آرام و آزاد برگزار شود و اگر نظامیان به انتخابات وارد شوند و جانبدارانه هم ورود پیدا کنند ممکن است با دست زدن به ارعاب و تهدید مردم را وادار کنند به گزینه آنان رای دهند و این با روح دموکراتیک انتخابات در تضاد و تعارض است.
روزنامه «ایران» هم در یادداشتی در این ارتباط نوشت: ورود نیروهای مسلح به دسته بندی های سیاسی در قانون اساسی و بیانات امام راحل نیز به صورت مصرح آمده است اما متأسفانه گاهی تفسیر به رأی شده است. حال با ابلاغ این سیاست ها جایی برای تعبیر و تفسیر نمی ماند. «شفافیت هزینه ها»، «ممنوعیت تخریب و تطمیع»، «تعیین چارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب» و… که در سیاست های کلی مورد تأکید قرار گرفته است، نه تنها انتخابات را از حیث ظاهر قضیه و صورت کار، نزدیک به انتخابات در کشورهای پیشرفته می کند، بلکه کیفیت انتخابات را در کشور ما بهتر از کیفیت انتخابات در دیگر کشور ها خواهد ساخت. مشروط بر اینکه همه خود را برای پیاده سازی این بندها آماده کنیم.
روزنامه هایی چون «تجارت»، «تعادل»، «جام جم» و «جوان» هم بند دیگری از ابلاغیه رهبری در مورد «شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی» را در تیتر گزارش های مرتبط خود برجسته کردند.
روزنامه جام جم در یادداشت خود آورد: بندهای 18 گانه این سیاست ها هر کدام به خوبی متوجه مشکلات خاص بخش مورد نظر می باشند، به عنوان مثال بندهای 3 الی 6 درخصوص تبلیغات انتخاباتی صحیح، تعیین حدود هزینه های انتخاباتی، ممنوعیت تخریب و تهدید افراد و سرانجام ممنوعیت استفاده از کمک های بیگانگان می باشد. فراموش نکنیم که در سال های اخیر تبلیغات انتخاباتی تعریف خاصی را نداشت، ضمن این که هزینه های مصروف در امر انتخابات نیز بدون نظارت مرجع خاصی انجام می گرفت و همین موضوع موجبات اعتراضات از سوی سایر نامزدها و نیز از سوی مردم و دلسوزان نظام را همراه داشت.
برخی روزنامه ها هم از ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفتند. به نوشته روزنامه «جهان صنعت»، مشاجراتی که در چند انتخابات گذشته رخ داد و طی آن اختلاف هایی میان دست اندرکاران، رقبای انتخاباتی و مردم بروز کرد نشان می دهد که وجود قانون صریح، روشن و شفاف برای انتخابات چقدر مهم است. این اهمیت به ویژه از آن رو ملموس تر است که قانون انتخابات نه فقط تکلیف رای دهندگان و رقیبان را در انتخابات روشن می کند بلکه تکلیف دموکراسی در کشور را هم مشخص می سازد.
در ادامه می خوانیم: همه این نکات که حیات یا مرگ دموکراسی و توجه یا نادیده گرفته شدن منویات معمار بزرگ انقلاب اسلامی را به دنبال دارد با تدوین قانون جامع، دقیق و شفاف انتخابات میسر است؛ قانونی که سیاست های کلی آن دیروز توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. البته مانند همه سیاست های کلی، ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز محورهای کلی و راهبردهای کلان را بیان می کند و براساس آن باید قوانین و آیین نامه هایی تهیه، تدوین و تصویب شود که نه تنها منویات مقام رهبری را افاده کند بلکه مجریان و دست اندرکاران را در انجام وظایف خود یاری دهد و افزون بر آن، از رفتار سلیقه ای مجریان و ناظران جلوگیری کند.

** گردهمایی دیپلماتیک در لوزان برای حل بحران سوریه
برگزاری نشست لوزان با حضور وزیران امور خارجه و نمایندگان ویژه از کشورهای تاثیرگذار در بحران سوریه، موجب شد روزنامه های امروز به چشم انداز صلح در سوریه بپردازند.
روزنامه ابتکار گزارش خود در مورد نشست لوزان را چنین آغاز کرد: کشورهای جهان این بار در لوزان برای رسیدن به راه حلی درباره بحران سوریه در لوزان سوئیس جمع شدند. این بار ایران نیز در میان کشورهای شرکت کننده حضور دارد. با اینکه پیش از این مقامات کشورمان احتمال حضور ایران در لوزان را رد کرده بودند اما ظریف به گمانه زنی ها پایان داد و راهی سوئیس شد. با اینکه کشورهایی چون مصر، عراق، عربستان و ترکیه در کنار ابرقدرت های جهان در این نشست حضور دارند اما اکثر شرکت کنندگان در این مذاکرات، امیدی به دستیابی توافق و نتیجه مثبتی ندارند و دستاورد این مذاکرات را در هاله ای از ابهام می بینند.
روزنامه «اعتماد» در گزارش خود از پایان بی نتیجه نشست لوزان خبر داد و آورد: کلید ی د ر قفل پروند ه سوریه نمی چرخد مگر زمانی که تک تک بازیگران نقش و منافع د یگری را به رسمیت بشناسند و شاید این زیباترین رویایی باشد که همه د ر خصوص سوریه د ر سر د ارند . از تحقق این رویا اما د ر نشست لوزان و نشست های احتمالا نزد یک بعد ی نیز خبری نخواهد بود . قرار نیست امریکا و روسیه چرخش جد ی د ر سیاست های خود بد هند . شاید د ر بهترین حالت اگر د ر این مقطع طرفین بر آتش بس منطقه ای د یگری و ارسال کمک انسان د وستانه به توافق برسند ، بتوان از امید واری سخن گفت و اگر و اگر و اگر توافقی د ر خصوص تفکیک گروه های مخالفان میانه رو از النصره و سایر تروریست ها نیز صورت بگیرد باید به عزم چند کشور حاضر د ر لوزان د ست مریزاد گفت.
روزنامه «خراسان» هم در یادداشتی با عنوان «اجلاس لوزان؛ گفت و گو برای گفت و گو» نوشت: نبود چشم انداز امیدوار کننده مانع از برگزاری اجلاس لوزان نشده است. ظاهرا نفس گفت و گو برای گفت و گو هم می تواند در این شرایط مفید قلمداد شود. این روزها تنش در روابط آمریکا و روسیه بر سر سوریه به شدت افزایش یافته است.
در ادامه می خوانیم: برخی از احتمال شروع جنگ جهانی سوم سخن می گویند. اما واقعیت این است که هیچ کدام از کشورهای درگیر در سوریه تمایلی برای یک رویارویی تمام عیار با رقیب را ندارند. نه روسیه و نه آمریکا به دنبال جنگ با هم نیستند. ایران و عربستان و ترکیه و دیگر کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز به هیچ وجه به جنگیدن با یکدیگر فکر نمی کنند. شاید به فکر تحمیل هزینه به هم باشند و بخواهند از راه های گوناگون به یکدیگر فشار بیاورند اما به فکر جنگ با هم نیستند. بنابراین آن چه در سوریه و یا حتی در یمن و عراق می گذرد فشار طرف های مختلف برای قبول خواسته هایشان است.
روزنامه شرق هم نشست لوزان را نشستی برای آشتی روسیه و آمریکا دانست و نوشت: مسئله سوریه از نظر ابعاد، پیچیدگی و تعدد طرف های بیرونی ذی نفع یا ذی مدخل در آن، موردی منحصربه فرد است. گروه هایی که مخالف دولت اسد بوده اند، اما از سوی ایالات متحده و برخی کشور ها، «میانه رو» نامیده می شوند، مورد حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان، قطر، ترکیه و حتی ایالات متحده قرار دارند و تقویت آنان به عنوان یک هدف راهبردی به طور علنی اعلام می شود.
در ادامه می خوانیم: از آن سو ایران و روسیه خواهان توجه به نقش دولت اسد و رفتارهای تروریستی برخی گروه های فعال در سوریه هستند و آن را تهدیدی منطقه ای و جهانی می دانند. ورود گسترده روسیه به خاورمیانه و مسئله سوریه فرصت مناسبی برای جبران انزوای سیاسی این کشور و مدیریت تنش با غرب بر سر مسئله اوکراین فراهم کرد تا کرملین به عنوان محور تعاملات در این مسئله مهم -که به دلیل مباحث سیاسی و موضوع پناه جویان و تروریسم داعش به یک مسئله جهانی بااهمیت تبدیل شده است- بسیار زیرکانه به تقویت خود بپردازد، اما با وجود نظرات موافق و مخالف سایر کشورها، درحال حاضر این آمریکا و روسیه هستند که به عنوان محور حل مسئله سوریه شناخته شده اند و تاکنون مخالفت جدی نیز با تفاهمات این دو ابرقدرت ابراز نشده است؛ اگر هم اشاره و انتقادی مطرح شده، بیشتر جنبه حاشیه ای داشته و به «متن» مسئله، کمتر خدشه وارد شده است.
روزنامه «جوان» هم در این ارتباط نوشت: تهران و مسکو دو متحد کلیدی دمشق تصمیم گرفته اند این بار بدون توقف حملات و به صورت موازی به مذاکرات سیاسی در لوزان فرصت دهند؛ هرچند مقامات ایرانی و روسی نسبت به موفقیت آمیز بودن این دور از مذاکرات ابراز بدبینی کرده اند.

** گزارش تازه رییس ستاد پیگیری اجرای برجام
دیروز «سیدعباس عراقچی» رییس ستاد پیگیری اجرای برجام با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از روند اجرای برجام سخن گفت؛ سخنانی که در روزنامه های امروز بازتاب یافت.
به نوشته روزنامه «اطلاعات»، سیدعباس عراقچی اظهار کرد نباید از برجام انتظار معجزه داشته باشیم و دستیابی به بقیه اهداف به تلاش خودمان بستگی دارد. او با بیان این که روند اجرای برجام به خوبی در حال انجام است گفت: در حوزه پولی و بانکی بن بستی وجود ندارد البته جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد طرف مقابل مطابق برجام شرایط کاملا مساعدی را فراهم کند. وی بابیان این که روند اجرای برجام به خوبی در حال انجام است ادامه داد: در حوزه نفت شرایط خوبی داریم، در حوزه بیمه ها و مراودات اقتصادی مشکلات رفع شده است و حتی در حوزه پولی و بانکی هم بن بست وجود ندارد بلکه با مشکلاتی روبرو هستیم که بخشی از آن به بیرون بر می گردد و بخشی هم به آمادگی و به روز شدن بانک های داخلی مربوط می شود.
روزنامه «هدف و اقتصاد» هم در تیتر گزارش خود از زبان عراقچی نوشت: مشکلات در حوزه بیمه و پولی و بانکی حل شده است.
روزنامه «افکار» از زبان عراقچی تیتر زد: «چالش های حوزه برجام ناشی از تعلل طرف مقابل است.» به نوشته این روزنامه معاون امور حقوقــی و بین المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه به میزانی که ما در ستاد پیگیری برجام دنبال می کنیم، مسیرهای خوبی باز شده و گشایش های خوبی انجام شده اســت، گفت: حرکت کشور در راســتای بهره گیری از ثمرات برجام حرکت خوبی اســت در عین حال چالش هایی هم وجود دارد و مشــکاتی هست که مقداری از آن ها مربوط به تعلل طرف مقابل اســت زیرا در برخی مواقع تاخیرهایی داشته اند. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه بعضی مواقع طرف مقابل بدعهدی هایی کرد و فضاهایی که باید برای اجرای موفقیت آمیز برجام ایجــاد می کردند را ایجاد نکردند، گفت: این چالش ها وجود دارد و ما مرتب در حال تعامل و پیگیری این مسائل هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *